Betónovanie za horúceho počasia - betongarone.sk

Prejsť na obsah
Betónovanie za horúceho počasia  

Pre čerstvý betón je veľmi dôležité, aby sa udržiaval vo vlhkom stave, aby nedošlo k vzniku zmrašťovacích trhlín.

Ideálna teplota pre betónovanie je od +5 °C do +20 °C.

Ak je teplota vyššia ako 20 °C, je potrebné dodržať niekoľko zásad :

Plánovanie a príprava betonáže :

 • Množstvá čerstvého betónu prispôsobte intervalom dodávok a možnostiam ukladania betónu. Vyhnite sa časovým prestojom.
 • Vyčleňte si na prácu dostatok pracovníkov.
 • Na betónovanie využite chladnejšie časti dňa.
 • Miesto zabudovania betónu podľa možností chráňte pred priamym slnečným žiarením.
 • Vopred si odskúšajte a pripravte na použitie ukladaciu techniku a materiál určený na ošetrovanie betónu.
 • Pred začatím ukladania betónu navlhčite výstuž, debnenie alebo podklad.
 • Ak sa vytvoria mláky, odstráňte ich.

Ukladanie a zhutňovanie betónu :

 • Vyhýbajte sa dlhým prepravným vzdialenostiam a prestojom. Najdôležitejšie je betón rýchlo vyložiť, spracovať a zhutniť.
 • Pri výskyte dlhších prestojov ihneď upozornite dodávateľskú betonáreň.
 • Tuhnúci betón sa nesmie použiť.
 • Trvale kontrolujte teplotu ukladaného betónu. Pokiaľ nie je stanovené inak, maximálna teplota betónu vo vnútri betónovej konštrukcie môže byť do + 65 °C.

Ošetrovanie betónu :

Ochraňujte betón pred príliš rýchlym vysušovaním

Pre čerstvý betón je veľmi dôležité, aby sa udržiaval vo vlhkom stave, aby nedošlo k vzniku zmrašťovacích trhlín.Pred účinkami vetra a dažďa ho chráňte prikrytím fóliami alebo rohožami.

Povrch čerstvého betónu chráňte nástrekom vhodným ošetrovacím prostriedkom alebo ho kropte vodou.

Debnenie nesmiete odstrániť príliš skoro.
Ekonomické oddelenie: 0907-506 934
Obchodné oddelenie: 051-4583 198
Betonárka: 0905-744 418
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Vaše návrhy a pripomienky k webovým stránkam, prípadne informáciu o nájdených chybách, prosím, zašlite sem
Návrat na obsah