Žiadny betón nekvitne večne

Vytlačiť

Výkvety sú spravidla v priebehu 1 až 2 rokov zmyté dažďom. Kto nechce tak dlho čakať, môže pomocou zriedenej kyseliny soľnej (1 diel kyselina, 5 dielikov vody) spraviť nápravu. Tento spôsob má prednosť, že z vrchných vrstiev betónu zmyje vápno. Vrchná plocha sa stane drsnejšou, ale farebný odtieň sa zmení len nepatrne. Odstránenie kyseliny by malo byť prevedené oplachom vody.