Betónovanie za horúceho počasia

Vytlačiť

Pre čerstvý betón je veľmi dôležité, aby sa udržiaval vo vlhkom stave, aby nedošlo k vzniku zmrašťovacích trhlín.

Ideálne teplota pre betónovanie je od +5 °C do +20 °C.

 

Ak je teplota vyšiia ako 20 °C je potrebné doržať niekoľko zásad :

Plánovanie a príprava betonáže :

Ukladanie a zhutňovanie betónu :

Ošetrovanie betónu :

 

Ochraňujte betón pred príliš rýchlym vysušovaním

Pre čerstvý betón je veľmi dôležité, aby sa udržiaval vo vlhkom stave, aby nedošlo k vzniku zmrašťovacích trhlín.Pred účinkami vetra a dažďa ho chráňte prikrytím fóliami alebo rohožami.

Povrch čerstvého betónu chráňte nástrekom vhodným ošetrovacím prostriedkom alebo ho kropte vodou.

Debnenie nesmiete odstrániť príliš skoro.