Je možné výkvety obmedziť?

Vytlačiť

Starostlivosť a doržanie technologického postupu pri výrobe farebných dlaždíc je najlepší recept. Dostatočné zhutnenie betónu zabraňuje prílišnej tvorbe otvorených pórov, ktoré uvoľňujú cestu dovnútra a späť. Tvrdnutie vo vlhkom a teplom prostredí môže znížiť sklon betónu k výkvetom.

Intenzívna kontrola kvality a úzka spolupráca našich technikov s výrobcami sa osvedčili najlepšie. Stále skúšky v poveternostných staniciach, skúšky rôznych metód tvrdnutia a iné praktické testy prispievajú tiež k tomu, aby sa kvalita farebných dlaždíc od výrobcu zlepšila.

Napriek všetkým výskumom je nutné skonštatovať, že doteraz neexistuje hospodárny a účinný postup, ktorý by úplne zabránil výkvetom.