Je možné výkvety obmedziť? - betongarone.sk

Prejsť na obsah
Je možné výkvety obmedziť?

Starostlivosť a doržanie technologického postupu pri výrobe farebných dlaždíc je najlepší recept. Dostatočné zhutnenie betónu zabraňuje prílišnej tvorbe otvorených pórov, ktoré uvoľňujú cestu dovnútra a späť. Tvrdnutie vo vlhkom a teplom prostredí môže znížiť sklon betónu k výkvetom.

Intenzívna kontrola kvality a úzka spolupráca našich technikov s výrobcami sa osvedčili najlepšie. Stále skúšky v poveternostných staniciach, skúšky rôznych metód tvrdnutia a iné praktické testy prispievajú tiež k tomu, aby sa kvalita farebných dlaždíc od výrobcu zlepšila.

Napriek všetkým výskumom je nutné skonštatovať, že doteraz neexistuje hospodárny a účinný postup, ktorý by úplne zabránil výkvetom.Ekonomické oddelenie: 0907-506 934
Obchodné oddelenie: 051-4583 198
Betonárka: 0905-744 418
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Vaše návrhy a pripomienky k webovým stránkam, prípadne informáciu o nájdených chybách, prosím, zašlite sem
Návrat na obsah