Postup pokládky zámkovej dlažby - betongarone.sk

Prejsť na obsah
Postup pokládky zámkovej dlažby

1. Výber dlažby

O hrúbke dlažby rozhoduje spôsob použitia a budúcom celkovom zaťažení plochy. Svoju úlohu zohráva aj charakter podložia dlažby. Pri položení bez betónových dosiek platí , že pre:

- málo zaťažené plochy sa používajú dlažby hrúbky 35-50 mm (terasy, záhradné prvky, pešie zóny),
- málo zaťažené a ľahko pojazdné účely sa používajú dlažby hrúbky 60-70 mm (prevádzka osobných áut),
- intenzívny prejazd áut sa používajú dlažby hrúbky 80-100 mm (parkoviská, zastávky, obecné komunikácie).

2. Príprava podkladu pod dlažbu

Pokládka dlažby svojpomocne určite nie je neriešiteľná, zvládne ju každý šikovnejší kutil, ale aj tak je potrebné dodržiavať technologický postup pokládky.

Prv než dlažbu začnete pokladať, vyznačte si pomocou drevených kolíkov a šnúry plochu, kam si prajete dlažbu klásť.

Takto vyznačený priestor vykopete do hĺbky podľa typu a účelu vydláždenej plochy.


málo zaťažené plochy (hrúbka výkopu cca 250 mm) : zámková dlažba (35-50 mm)
===================================================================
                    50 mm lôžková vrstva č. 1 - kamenivo 4/8 mm (nehutniť)                          
                 200 mm podkladová vrstva č. 2 - kamenivo 8/16 mm (hutniť)                      
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / terén / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /


málo zaťažené plochy a ľahko pojazdné : zámková dlažba (60-70 mm)
========================================================
         50 mm lôžková vrstva č. 1 - kamenivo 4/8 mm (nehutniť)             
       100 mm podkladová vrstva č. 2 - kamenivo 8/16 mm (hutniť)        
      200 mm podkladová vrstva č. 3 - kamenivo 16/32 mm (hutniť)       
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / terén / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /


intenzívny prejazd automobilov: zámková dlažba (80 mm)
===================================================
     50 mm lôžková vrstva č. 1 - kamenivo 4/8 mm (nehutniť)      
  100 mm podkladová vrstva č. 2 - kamenivo 8/16 mm (hutniť)  
 200 mm podkladová vrstva č. 3 - kamenivo 16/32 mm (hutniť)
 300 mm podkladová vrstva č. 4 - kamenivo 32/63 mm (hutniť)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / terén / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /


2. 2. Ďalším krokom je uloženie a zhutnenie (najlepšie pomocou vibračnej dosky) vrstiev hrubého štrku o frakcii 16/32.

2. 3. Nasleduje osadenie obrubníkov, ktoré vymedzujú hranice plochy pokryté dlažbou. Obrubníky by mali byť kladené do betónového lôžka.

2. 4. Akonáhle má betón pod obrubníkmi potrebnú pevnosť, položte cca 10 mm vrstvu kameniva fr. 8/16 mm a plochu opäť zhutnite vibračnou doskou. Hrúbka tejto vrstvy sa môže líšiť v závislosti na použitom type dlažby a účelu ku ktorému bude použitá. Pri pokládke zámkovej dlažby, ktorá bude veľmi zaťažovaná, môže byť táto vrstva jediná.

2. 5. Ako posledná vrstva nasleduje príprava lôžkovej vrstvy z drobného kameniva frakcie 2/4 mm, alebo môže byť aj 4/8 mm.

2. 6. Na túto vrstvu sa už pokladá zámková dlažba, preto je nutné, aby tento povrch bol rovný a hrúbka vrstvy bola všade rovnaká. Táto vrstva sa zhutňuje až po položení dlažby. Na zrovnanie tejto vrstvy sa používajú laty o šírke cca 5 cm, ktoré slúžia ako vodiace pásy pri zrovnávaní výslednej vrstvy. Laty sa následne vyberú a výsledné diery sa dosypú kamenivom. Na takto pripravenú vrstvu sa už nesmie vstupovať. Je potrebné si uvedomiť, že po pokládke a zhutnení dlažby klesne táto vrstva o 1 cm.

3. Pokládka dlažby

3. 1. Teraz sa začne pokladať dlažba do zvoleného vzoru. Dbajte na rovnomerné špáry medzi dlažbami. Pokládka zámkovej dlažby sa prevádza do nezhutnenej vrstvy z najnižšieho miesta smerom k najvyššiemu tak, aby kladiacia vrstva nebola narušená. Do špár sa vmetie piesok a plochu zhutnite. Znova vyplníte prázdne miesta pieskom a dôkladne zameťte. Vo finále sa dvakrát zhutní položená zámková dlažba vibračnou doskou s gumovým návlekom.

Poznámka:

Jedná sa o doporučený postup pri príprave, realizácii a pokládke zámkovej dlažby svojpomocne.
Ekonomické oddelenie: 0907-506 934
Obchodné oddelenie: 051-4583 198
Betonárka: 0905-744 418
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Vaše návrhy a pripomienky k webovým stránkam, prípadne informáciu o nájdených chybách, prosím, zašlite sem
Návrat na obsah