Výkvety sú úplne prirodzená záležitosť - betongarone.sk

Prejsť na obsah
Výkvety sú úplne prirodzená záležitosť  

Farebné kamenné dlaždice sú vyrábané z betónu, t.j. z čistého produktu. Skladá sa z piesku, cementu, kameniva a vody – pričom je jasné, že cement sa páli z vápenca a hliny.

Ako u všetkých prírodných surovín podlieha tak isto kvalita vápenca a hliny výkvetom v závislosti od zloženia ložiska.

Pórmi betónu prúdi dažďová voda, para alebo rosa a čiastočne rozpúšťa vápno. Rozpustené vápno difunduje na povrch, voda sa odparuje a zostáva ťažko rozpustný, biely vápenatý zákal. Pretože zloženie betónu a s tým spojený podiel vápna podliehajú istým výkyvom a tiež sa menia vplyvom poveternostných podmienok (dážď, sneh, prievan, chlad, teplo...), dochádza k fenoménu výkvetu, viac či menej viditeľne.

Chemický proces, ktorému podlieha vápno vplyvom poveternosti, nie je ešte výstupom na povrch betónu ukončený. Vďaka dažďu a iným poveternostným vplyvom sa vápno pomaly odbúrava, poprípade odplavuje. Výkvety zmiznú po nejakom čase samé od seba. Pretože sa na povrchu betónu objavuje len diel vápna, ktorý nie je viazaný s inými surovinami z betónu, neobjavuje sa znovu efekt výkvetov po ich zmiznutí. Výmena kameniva alebo iné opatrenia proti výkvetom nie sú teda na mieste.


Ekonomické oddelenie: 0907-506 934
Obchodné oddelenie: 051-4583 198
Betonárka: 0905-744 418
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Vaše návrhy a pripomienky k webovým stránkam, prípadne informáciu o nájdených chybách, prosím, zašlite sem
Návrat na obsah